AKIBA
FUKUROU

BONITOGOBU:カツヲ

BONITO

BONITO

GOBU:カツヲ

Ashy-Faced Owl : ハイガオメンフクロウ

Date of Birth : 2013/04/01
Good friends : WHITEBAIT & MONJYA & CRACKER
常に周囲への警戒を怠らず、歓喜の雄叫び『ピギャ〜!』アキフクの繊細ガーディアン★そんなカツヲは可愛い小心者♥

RESERVATION

2017/03 2017/04
23(thu) 24(fri) 25(sat) 26(sun) 27(mon) 28(tue) 29(wed) 30(thu) 31(fri) 1(sat) 2(sun) 3(mon) 4(tue) 5(wed)
12:00〜13:00 × × × × × - × × × × × × - ×
13:00〜14:00 × × × × × - × × × × × × - ×
14:00〜15:00 × × × × × - × × × × × × - ×
15:00〜16:00 × × × × × - × × × × × × -
16:00〜17:00 × × × × × - × × × × × × - ×
17:00〜18:00 × × × × × - × × × × × × - ×
18:00〜19:00 - - × × - - - - - × × - - -
キャンペーン情報

ACCESS

【By Reservation only】
〒101-0022 67, Neribeicho, Kanda, Chiyodaku, Tokyo