AKIBA
FUKUROU

RESERVATION

2020/10
2(fri) 3(sat) 4(sun) 5(mon) 6(tue) 7(wed) 8(thu) 9(fri) 10(sat) 11(sun) 12(mon) 13(tue) 14(wed) 15(thu)
12:00〜13:00 - - - - - - - - - - - - - -
13:00〜14:00 - - - -
14:00〜15:00 - - - - - - - - - - - - -
15:00〜16:00 - - - - -
16:00〜17:00 - - - - - - - - - - - - -
17:00〜18:00 - - - - -
18:00〜19:00 - - - - - - - - - - - - - -
空缺,有: 小余數: 售完:×
取消预约时,将在日历中反映。

秋叶原猫头鹰咖啡馆是位于东京秋叶原的人数限制的猫头鹰咖啡馆。
为了避免加重猫头鹰的负担,每次只允许少数人入内。
提前预约的客人无需排队即可入内。
请您选择理想的时间段,单击◯或△进入预约界面。

猫头鹰